ad

Alles wat je moet weten over de corona-vaccins - UPDATE april 2021

Laatst bijgewerkt: april 2021
In dit artikel
Alles wat je moet weten over de corona-vaccins - UPDATE april 2021

dossier Hieronder vind je een overzicht van de huidige stand van zaken omtrent de corona-vaccins in de Europese Unie. Vier vaccins zijn goedgekeurd en worden momenteel ingezet als preventiemiddel tegen het virus. Drie andere vaccins worden nog gekeurd door het 'European Medicines Agency'. Deze organisatie onderzoekt de veiligheid, werkzaamheid en bijwerkingen van nieuwe vaccins.

Goedgekeurde vaccins

  • Het Comirnaty vaccin, beter bekend als het BioNTech/Pfizer vaccin, is het eerste vaccin tegen het coronavirus dat werd goedgekeurd door de Europese Commissie. Sinds 21 december 2020 mag het vaccin worden gebruikt om inwoners van de Europese Unie in te enten tegen het virus. Het vaccin is geschikt voor personen vanaf 16 jaar. De vaccinatie bestaat uit twee injecties, die met een tussenpoos van drie weken worden verstrekt. Het vaccin is in 95 procent van de gevallen effectief in het voorkomen van het coronavirus. Ernstige bijwerkingen en ernstige allergische reacties op het vaccin zijn zeer zeldzaam.
  • Het Moderna vaccin werd op 6 januari 2021 goedgekeurd door de Europese commissie. Dit vaccin is geschikt voor mensen van 18 jaar of ouder. Inenting met het Moderna vaccin gebeurt met twee injecties, waarbij de tweede injectie vier weken na de eerste injectie wordt gegeven. Onder de algemene bevolking kan het vaccin 94 procent van de corona-infecties voorkomen. Bij risicogroepen, zoals longpatiënten, diabetici en personen met obesitas, was het vaccin in 90 procent van de gevallen effectief. Ernstige bijwerkingen en ernstige allergische reacties op het vaccin zijn zeer zeldzaam.
  • Het Vaxzevria vaccin (eerder bekend als AstraZeneca): het gebruik van dit vaccin werd op 29 januari 2021 toegestaan door de Europese commissie. Vaccinatie is mogelijk voor personen vanaf 18 jaar en bestaat uit twee injecties. De tweede injectie moet vier tot twaalf weken na de eerste injectie worden toegediend. Het vaccin kan 60 procent van de corona-infecties voorkomen bij mensen tussen de 18 en 55 jaar. Bij de wetenschappelijke studies die de werkzaamheid van het vaccin onderzochten, zijn er te weinig deelnemers van 55 jaar of ouder getest. Daarom is het niet bekend in welke mate het vaccin effectief is bij deze bevolkingsgroep. De onderzoeken tot nu toe laten echter positieve resultaten zien. Het vaccin is bovendien veilig te gebruiken voor de 55-plussers. Het EMA heeft om deze redenen het vaccin geschikt bevonden om te gebruiken bij oudere mensen. Ernstige bijwerkingen en ernstige allergische reacties op het vaccin zijn zeldzaam. Een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes komt voor in minder dan 1 op de 10.000 gevaccineerden. Dit is een ernstige, potentieel dodelijke bijwerking. Deze bijwerking wordt voornamelijk gemeld bij mensen onder de 60 jaar. Het EMA heeft desondanks aangegeven dat de voordelen van vaccineren opwegen tegen de nadelen voor alle volwassenen. Toch hebben veel overheden in Europa een leeftijdsgrens ingesteld voor het vaccineren met Vaxzevria (AstraZeneca). In België worden enkel mensen van 41 jaar of ouder ingeënt met dit vaccin.
  • Op 11 maart 2021 werd het Janssen-Cilag vaccin goedgekeurd door de Europese commissie. Dit vaccin is geschikt bevonden voor mensen van 18 jaar of ouder. Inenting gebeurt met één injectie. Onderzoek heeft aangetoond dat het Janssen-Cilag vaccin 67 procent van de corona-gevallen voorkomt. Ernstige bijwerkingen en ernstige allergische reacties zijn zeer zeldzaam. Net als bij het Vaxzevria vaccin zijn er na vaccinatie meldingen geweest van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. Dit treft minder dan 1 op de 10.000 gevaccineerden. In België wordt het vaccin aangeboden aan mensen van 18 jaar of ouder.
Hoe lang de bovenstaande vaccins bescherming bieden tegen het coronavirus is nog niet bekend. Aanvullende studies zullen de komende jaren de werkingsduur van de vaccins onderzoeken. De werkzaamheid van de vaccins bij kinderen is nog niet onderzocht. Het EMA heeft besloten de vaccinatie van kinderen tegen het coronavirus in een later stadium te onderzoeken.

Vaccins die momenteel worden gekeurd door het EMA

  • Novavax vaccin: keuring is begonnen op 03-02-2021
  • Curevac vaccin: keuring is begonnen op 12-02-2021
  • Spoetnik V vaccin: keuring is begonnen op 04-03-2021

Bronnen:
https://www.ema.europa.eu/en
ad

vaccinatie.be is een website van gezondheid.be

Het is onze missie om correcte, wetenschappelijk ondersteunde en relevante informatie te bieden over vaccinatie, zowel wat het COVID-19 vaccin betreft als de vele anderen die ons verdedigen tegen ziektes.